Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
Arkivji

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

Il-club tar-regatta tal-Birgu ilu jiehu sehem mill-bidu fir-regatta nazzjonali tat-8 ta' Settembru. Dejjem konnha minn ta' quddiem biex nisfidaw ghar-rebh ta'l-unuri izda irnexxilna niehdu is-shield ghal darba wahda biss. Dan kien fl- 1984 meta fil-Birgu saru festi kbar li ghadhom jissemmew sal-gurnata tal- llum.Dan li se taraw huma ftit ritratti li jfakkru dan l-avveniment.

soh.jpg

1984.jpg

box.jpg

col.jpg

fan.jpg

lab.jpg

reg.jpg

kar.jpg

sil.jpg

Dawn kienu uhud mir-ritratti li ghandna tac-celebrazzjonijiet kbar li saru fil-Birgu fl-1984

logo.gif

Jekk ghankhom aktar ritratti tac-celebrazzjonijiet tal-1984 li ma jidrux hawn tista tibghathom u ahna ingibuhom f'din il-pagna.