Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
Poloz Regatta 2002

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

Dawn huma il-poloz li telghu nhar l-Erbgha 4 ta'Settembru 2002
 
 
 
L-ewwel tigrija:Kategorija ta' taht it-23 sena- Dghajjes C tal-Pass.
1st Marsamxett   2nd Bormla   3rd Isla   4th Birgu   5th Kalkara
(Marsa mhux se jiehdu sehem)
 
 
 
 
It-tieni tigrija: Kategorija Open- Dghajjes A Tal-Midalji.
1st Birgu   2nd Marsa   3rd Bormla   4th Marsamxett   5th Isla
(Kalkara mhux se jiehdu sehem)
 
 
It-tielet tigrija: Kategorija ta' taht it-23 sena- Kajjiki
1st Birgu   2nd Marsa   3rd Bormla   4th Marsamxett   5th Kalkara   6th Isla
 
 
 
Ir-raba' tigrija: Kategorija Open- Frejgatini.
1st Kalkara   2nd Marsa   3rd Birgu   4th Marsamxett   5th Bormla   6th Isla
 
 
 
Il-hames tigrija: Kategorija ta' taht it-23 sena- Dghajjes A Tal-Midalji.
1st Birgu   2nd Isla   3rd Marsamxett   4th Kalkara   5th Bormla   6th Marsa
 
 
 
Is-sitt tigrija: Kategorija Open- Dghajjes C Tal-Pass.
1st Kalkara   2nd Marsamxett   3rd Isla   4th Marsa   5th Bormla   6th Birgu
 
 
 
Is-seba tigrija: Kategorija ta' taht it-23 sena- Frejgatini.
1st Bormla   2nd Birgu  3rd Kalkara   4th Isla   5th Marsa   6th Marsamxett
 
 
 
It-tmien tigrija: Kategorija Open- Kajjiki.
1st Marsa   2nd Kalkara   3rd Birgu   4th Marsamxett   5th Isla   6th Bormla
 
 
 
Id-disa tigrija: Kategorija ta' taht it-23 sena- Dghajjes B Tal-Pass.
1st Marsamxett   2nd Birgu   3rd Marsa   4th Kalkara   5th Isla   6th Bormla
 
 
 
L-ghaxar tigrija: Kategorija Open- Dghajjes B Tal-Pass.
1st Kalkara   2nd Marsamxett   3rd Bormla   4th Marsa   5th Birgu   6th Isla
 
 
 
 
 
 

Kopja ta' dawn il-poloz se tkun imwahhla mal-club taghna u min irid jiehu kopja jitlob lil xi membru tal-kumitat.

Jekk trid tirreklama f'din il-web site tista tigi il-club mit-Tnejn sal-Gimgha mill-5pm sad-9pm.

Din il-web site giet mibnija minn Christ Cassar.