Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
L-Ahhar Ahbarijiet

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

F'din il-pagna se tkunu tistghu taraw l-ahhar ahbarijiet fuq ir-regatta.

2/09/2002
Il-Birgu fid-daghjsa ta' bl-erba' ghamel prestazzjoni tajba hafna tant li hafna qed jaghtu lid-daghjsa taghna li tigi it-tieni.

4/09/2002
Mill-llum il-club tal-Birgu se jibda jgib l-isem ta' Vittoriosa Vodafone Regatta Club. Dan wara ftehim li sar mal Vodafone Malta.
 
4/09/2002
Attendenza numeruza attendit ghat-tlugh tal-poloz li saru fil-club tal-Kalkara. Kienet idea tajba li l-poloz jitilghu fil-clubs ghax intwera aktar interess mill publiku.
 

31/08/2002
Illum applikaw id-distretti kollha li se jiehdu sehem fir-regatta ta' din is-sena. Dawn kienu id-distretti tas-soltu li huma"Bormla, Birgu, Isla, Marsamxett, Marsa u Kalkara".

27/08/2002
Illum sar l-uzin tad-daghjjes tal-pass fil-club taghna mill-kummisjoni regatta biex jaraw jekk jiznux 181kilos.