Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
Regatta 2002

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

Il-kumitat ghas-sena 2002 huwa maghmul min:
 
President                                                   Vici President
Kevin Agius                                               Joseph Gatt
 
Segretarju                                                  Kaxxier
Christ Cassar                                             Toni Callus
 
Pro                                                              Direttur Spiritwali
Alex Gatt                                                    Fr.John Avellino
 
Membru                                                     Membru
Ruben Reed                                              Mark Aguis  
 
 

qad.jpg
Uhud mill-qaddiefa li se jiehdu sehem.

Il-Qaddiefa ghar-regatta ta' din is-sena 2002 huma:
 
 
Kategorija Open
 
Tal-Midalji
 
Tony Cachia, Joe Tanti, Gordon Dimitri, Lawrence Gellel.
 
Frejgatina
 
Gino Viacava, Gilbert Aguis, cocksin: Clyde Mizzi.
 
Daghjsa tal-Pass ta' bi tnejn
 
Joe Tanti, Gordon Dimitri
 
Kajjiek
 
Lawrence Gellel, Tony Cachia
 
Daghjsa tal-Pass ta b' Erbgha
 
Tony Cachia, Joe Tanti, Gordon Dimitri, Lawrence Gellel.
 
 
 
Kategorija Under 23
 
Tal-Midalji
 
Jonathan Gauci, Christian Camilleri, Franky Mizzi, Jurgen Camilleri.
 
Frejgatina
 
Jonathan Gauci, Wayne Callus.
 
Daghjsa tal-Pass ta b'erbgha
 
Johann Spiteri, Christian Camilleri, Franky Mizzi, Jurgen Camilleri.

Is-Shield Tar-regatta tat- 8 ta' Settembru
regatta4.jpg

logo.gif

Send us photos on vittororiosaregatta@msn.com