Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
Memorji

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

pos.jpg
It-tfal illum zaghzagh jifirhu bix-shield

Wara hafna zmien illum kull ma fadal huma ritratti tar-rekordji sbieh li kellna fis-snin tmenin.F'dawn ir-ritratti hamm hafna tfal li illum huma zaghzagh u meta se jarawhom zgur li se jgeddu hafna memorji.

Il-Birgu niehdu sehem ukoll fit-tigrija tal-31ta' Marzu.F'din it-tigrija il-fortuna kienet differenti maghna ghax konnha immorru tajjeb hafna. Fl-ewwel edizzjoni taghha kien il-club taghna li gaba ghal-ewwel darba f'beltna u dan irrepetejnieh sena wara.

ban.jpg

min.jpg
Ix-Shiel tal-31 ta' Marzu

san.jpg

Enter second column content here