Make your own free website on Tripod.com
Vittoriosa Vodafone Regatta Club
Mill-Passat

Home

Regatta 2002
Arkivji
Memorji
Mill-Passat
Storja tal-Club
Poloz Regatta 2002
Rizultati Regatta 2002
L-Ahhar Ahbarijiet

F'din il-parti tal-web site se nippublikaw ritratti antiki tal-passat tar-regatta.

1970.jpg
Ritratt memomarabbli tad-daghjsa tal-midalji 1970

Wiehed mill-isbah ritratti li ghandna huwa dan t'hawn fuq.Din hija it-tigrija tal-Midalji tal-1970.Kif qed taraw fir-ritratt id-daghjsa tal-Birgu "Miss America" diehla l-ewwel.F'din id-daghjsa kienu qadfu ic-Caqqu, iz-Zambu, il-Bakkus u l-Mannu.

L-Aggregate Shield bdiet fl-1955, pero qabel kienu jsiru it-tigrijiet xorta wahda.L-ewwel shield intrebhet mill-Isla li komplew jirbhuwa sal-1958 meta fl-1959 rebhuwa il-Kalkara.Iz-zmien kompla ghaddej u x-xewqa tan-nies tal-Birgu li xi darba nirbhu ix-Shield baqet tistenna sakemm fl-1984 irbahna irbahniha ghal-ewwel u l-unika darba.

L-ismijiet tad-daghjes tal-Birgu fl-1984 meta irbahna ix-shield kienu: Tal-Midalji: "Miss MaryJane", "Violetta". Frejgatini: "Girbija", "Katie". Kajjiki:"Charles Angels", "James". Tal-Pass:"10ta' Awissu", "Zu 2". 

logo.gif

Il-paljijiet kollha li rebhu il-Birgu.(sal-1987) 
 
Tal-Midalji
 
Settembru
 
L-ewwel post = 1958, 1966, 1967, 1970, 1973, 1979, 1981, 1984, 1985.
It-tieni post = 1955, 1956, 1968, 1969, 1972, 1974, 1980.
It-tielet post = 1963, 1964, 1976, 1978, 1980, 1986.
 
Marzu
 
L-ewwel post = 1979, 1982, 1986.
It-tieni post = 1981, 1985.
It-tielet post = 1983, 1984.
 
Frejgatini
 
Settembru
 
L-ewwel post = 1984
It-tieni post = 1974, 1983.
It-tielet post = 1983, 1986.
 
Marzu
 
L-ewwel post = 1984, 1985, 1986.
It-tieni post = 1983.
It-tielet post = 1979, 1981.
 
 
Ta' bi tnejn
 
Settembru
 
L-ewwel post = 1981, 1985.
It-tieni post = 1956, 1980, 1983.
It-tielet post = 1968, 1983, 1984, 1985.
 
Marzu
 
L-ewwel post = 1982, 1984, 1985.
It-tieni post = 1983.
It-tielet post = 1986.
 
 
Kajjiki
 
Settembru
 
L-ewwel post = 1955, 1971, 1972, 1973, 1985.
It-tieni post = 1968, 1981, 1984.
It-tielet post = 1969, 1975"b", 1986.
 
Marzu
 
L-ewwel post = 1985, 1986.
It-tieni post = qatt
It-tielet post = 1979, 1981.
 
 
Ta' bl-Erbgha
 
Settembru
 
L-ewwel post = 1980"a", 1983,to the 1984.
It-tieni post = 1985.
It-tielet post = 1955, 1956, 1965, 1967, 1968(mal-Isla), 1981, 1984.
 
Marzu
 
L-ewwel post = 1984, 1985.
It-tieni post = 1983, 1986.
It-tielet post = 1981.
 
Barra minn hekk saret tigrija f'jum il-haddiem 1988 peress li ta' Marzu thassret u hadna dawn il-paljijiet: Kajjik=it-tieni, u Ta' bi tnejn u ta' B'Erbgha it-tielet.